Uvod u novi način poslovanja

Da bi bilo jasnije kako se radi u ovom veku, to ćemo razložiti na sledeće teme:
– kako se pravilno koristi lična fejsbuk stranica
– zašto se pravi profesionalna fejsbuk stranica
– kako se pravi kvalitetan sadržaj
– kako se fitriraju potencijalni saradnici
– kako se pravi spisak za kontaktiranje tzv. topla lista
– kako se radi „regrutacija“ novih saradnika a da im se ne predstavlja poslovna ideja
– šta se radi sa novim saradnikom
– kako se vodi tim
– edukacija

Kako se fitriraju potencijalni saradnici?

Avatar.